ReadyPlanet.com
dot
dot
โครงสร้าง
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
ฝ่ายอำนวยการ
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
ฝ่ายบริการการศึกษา
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
ฝ่ายปกครองและการฝึก
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
กลุ่มงานอาจารย์
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
โครงการ
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
Download
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
แบบทดสอบก่อนเรียน(ทดสอบ)
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot
ค้นหา

dot


Facebook


ตำรวจภูธรภาค ๑ จัดการฝึกอบรมภาวะผู้นำหน่วยกองร้อยควบคุมฝูงชน

 

 

 

111
ประชาสัมพันธ์ / วันนี้มีอะไรที่ ศฝร.ภ.๑

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
การฝึกอบรม กดต.53 ปี 57
จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 2556
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี ธ.ค.56
การประชุมบริหารประจำเดือน พ.ย.56
ประมวลภาพการฝึก นสต.รุ่นที่ 4 ปี 55
ปฐมนิเทศ นสต.รุ่น 4ปีงบ 56
พิธีมอบประกาศนียบัตร นสต.รุ่น 3 ปี 55
ทำสัญญาค้ำประกัน นสต.
นพต.รุ่น 6 ร.4 มอบเงินสร้างหอพระ
รับรายงานตัว นสต.ใหม่
นสต.(ปส.) เลือกตำแหน่ง
กิจกรรมวันตำรวจ
สอบสัมภาษณ์ นสต.55
ตรวจร่างกาย นสต.55
ภาพการสอบวิ่ง นสต.55
ภาพการสอบว่ายน้ำ นสต.55
ภาพการรับรายงานตัว นสต.55
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจ
ภาพการสอบข้อเขียน นสต.55
นสต.ร่วมกิจกรรมตักบาตร ดอกไม้
ข้าราชการ ศฝร.ภ.๑ ร่วมกันทำบุญ
การตรวจมาตราฐานการศึกษา ประจำปี 2556
การอบรม 7000/3
การสอบ ว่ายน้ำ วิ่ง สัมภาษณ์ ๗๐๐๐/๓
การสอบข้อเขียน ๗๐๐๐/๓ หน่วยสอบ ภ.๑ (ศฝร.ภ.๑)
การประกวดการฝึกควบคุมและสั่งการ ตามโครงการผู้บังคับการตำรวจ...
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบสวนปราบปรามการกระทำความผิดต่อเด็กและสตรี
ข้าราชการ ศฝร.ภ.๑ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผบก.ศฝร.ภ.๑
พิธีมอบประกาศนียบัตร ด.ต.๕๓ ปี ขึ้นไป
โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
กีฬาภายใน ตร.
โครงการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุ รุ่นที่ ๑
พล.ต.อ.อมรินทร์ อัครวงษ์
กิจกรรมทำความสะอาดประจำสัปดาห์
โครงการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม
พิธีมอบพระนิรันตราย(จำลอง)เพื่อบูชาเป็นพระประจำของ ศฝร.ภ.๑
การรับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ
นักเรียนนายสิบตำรวจร่วมบริจากเลือด
กิจกรรมวันพ่อ
โครงการอาหารกลางวัน
ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๑ ร่วมประเพณีตักบาตรเทโว ข้าวต้มลูกโยน ณ วัดพระพุทธฉาย สระบุรี
ปฐมนิเทศ นักเรียนนายสิบตำรวจ ณ ศฝร.ภ.๑
การรับรายงานตัวรอบสุดท้าย วันที่ ๒๕-๒๖ ต.ค.๒๕๕๕
เทศกาลถือศีลกินเจ
กิจกรรมวันตำรวจ
ท่านผู้การใหม่ รับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ นสต.ระหว่างวันที่ ๑๑ กึง ๑๓ ก.ย.นี้ article
การประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพบรรยากาศการตรวจร่างกายรอบที่ ๒
พิธีเปิดการฝึกอบรมการจัดและควบคุมสายตรวจและ...
ภาพการสอบวิ่งระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ณ ศฝร.ภ.๑
ภาพการสอบว่ายน้ำ นสต. และ ปส. ศฝร.ภ.๑
ภาพบรรยากาศการรับรายงานตัวรอบแรก วันที่ ๒๒ ส.ค.๕๕
ประมวลภาพการสอบ นสต. เมื่อวันที่ ๓ และ ๕ ส.ค.ที่ผ่านมา
การฝึกป้องกันและปราบปรามจราจล ของ ตำรวจภูธรภาค ๑
ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม
ผบช.ภ.๑ ตรวจเยี่ยม ขรก.ตร.ศฝร.ภ.๑
สิ่งศักดิ์สิทธิแห่งเขาหนองยาว
พิธีเปิดอบรม ๕ หลักสูตร
พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ๗๐๐๐/๒
ประชุมบริหารประจำเดือน มิ.ย.
ประมวลภาพการสอบข้อเขียนนายสิบตำรวจ
ประมวลภาพการประชุมเตรียมความพร้อม article
การประชุมเตรียมสอบ นสต.๕๕ ภายใน article
สหกรณ์ ศฝร.ภ.๑ article
พล.ต.ต.ปริญญา จันทร์สุริยา รอง ผบช.ภ.๑ บรรยายพิเศษ article
ผลการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ article
พิธีการเปิดอบรม หลักสูตร "กอน.(อก.)" และ "กอน.(ปป.)"วันที่ ๒ พ.ค.๕๕ article
บรรยากาศการเลือกตำแหน่งวันที่ ๒๗ เม.ย.๕๕ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
ที่อยู่   เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบล หนองยาว   อำเภอ เมือง
จังหวัด สระบุรี     รหัสไปรษณีย์ 18000
เบอร์โทร   036 225 225