ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebook


แผนที่การเดินทาง
สอบถามเส้นทาง โทร. ๐๓๖ ๒๒๕ ๒๒๕

 

การเดินทาง

           ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง และทางรถไฟ
เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน) จากกรุงเทพฯ ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง ระยะทางประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร ด้านซ้ายมือจะมีทางแยก ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๐ ถึง ๑๐๑ (ก่อนถึงสะพานลอยทางเข้าพระพุทธฉายและน้ำตกสามหลั่น) ระยะทางจากถนนพหลโยธิน ถึงทางขึ้น ศฝร.ภ.๑ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร มีทางแยกด้านขวามือ
 
*จุดสังเกตุคือ
เมื่อเลย ทางเลี่ยงเมือง (บายพาสไปนครราชสีมา) ปากทางเข้า จะอยู่ตรงข้าม ปั๊มน้ำมันสามชายปิโตเลี่ยม / ร.ร.นานาชาติเซนจอนแมรี ก่อนทางเข้าจะมี โชวว์รูมคูโบต้า (ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในชื่อ โรงเรียนตำรวจ)
 
รถโดยสารประจำทางสาย
สระบุรี – กรุงเทพฯ, ลพบุรี – กรุงเทพฯ และรถโดยสารประจำทาง กรุงเทพฯ – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกจังหวัด ผ่านจังหวัดสระบุรี และรถตู้ประจำทาง (ซึ่งจะผ่านทางแยกเข้า ศฝร.ภ.๑)
จากสถานีขนส่งจังหวัดสระบุรีจะมีรถโดยสารประจำทางสาย ๓ รับส่งผู้โดยสารไปสุดสายที่หน้าทางขึ้น ศฝร.ภ.๑
 
ทางรถไฟ
        รถไฟเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสถานีสระบุรี ใช้เวลาการเดินทางจากสถานีกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) ประมาณ ๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที
จากสถานีรถไฟ เดินเท้าไปตามร้านจำหน่ายอาหารของตลาดโต้รุ่งสระบุรี (เลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตก) จนถึงถนนพหลโยธิน จะมีจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสาร โดยสารรถประจำทางสาย ๓ ไปจนสุดสายจะถึงทางขึ้น ศฝร.ภ.๑
 
กองบังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ๑
ตั้งอยู่ บริเวณเขาหนองยาวสูง เลขที่ ๕ หมู่ ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๐๐ กับ ๑๐๑ ถนนพหลโยธิน ฝั่งตะวันตก
บนพื้นที่ ๔๖๓ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา มีอณาเขตติดต่อ ดังนี้
* ทิศเหนือ ติดวัดหนองขริ้น และบ้านเรือนประชาชนชาวหนองขริ้น
* ทิศใต้ ติด บ้านเรือนประชาชนชาวหนองยาวใต้
* ทิศตะวันออก (ทางเข้าจากถนนพหลโยธิน) ติดโรงงานผลิตเซรามิค และบ้านเรือนประชาชนชาวหนองขริ้น
* ทิศตะวันตก ติดสำนักงานทางหลวงชนบท จังหวัดสระบุรี และถนนหมู่บ้านหนองยาวใต้
 
ดูแผนที่จากกูเกิล กดที่นี่

แผนที่ ศฝร.ภ.๑

กรณีเดินทางมาจากกรุงเทพฯ จุดสังเกตคือ เมื่อเลยหินกองมาแล้ว

บายพาสไปโคราช ทางขวาจะมองเห็นอาคารกองบังคับการบนเขาหนองยาว

กรณีที่เดินทางมาจากตัวเมืองสระบุรี ให้กลับรถ

ปากทาง ศฝร.ภ.๑

ทางเข้า ศฝร.ภ.๑

บริเวณที่จอดรถเมล์ สาย ๓ ข้า บขส.

  

ซึ่งรถเมล์สาย ๓ จะผ่าน ศฝร.ภ.๑ ส่วน รถวิหารแดง จะผ่านปากทางเข้า ศฝร.ภ.๑

ซึ่งสามารถข้ามสะพานลอย พระฉาย แล้วเดินเข้า ศฝร.ภ.๑ ได้

รถเมล์ สาย ๓ ผ่านหน้า ศฝร.ภ.๑Copyright © 2012 All Rights Reserved.