ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
พล.ต.ต.สุพจน์  เกษมชัยนันท์
dot
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot

dot


Facebookวิสัยทัศน์ " สร้างตำรวจมืออาชีพ....เพื่อความผาสุกของประชาชน " อัตลักษณ์ ศฝร.ภ.๑ " สร้างสายตรวจมืออาชีพ"

 

ประกาศ  รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร 450 อัตรา พ.ศ. 2557 การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 บช.ศ., สพฐ.ตร. และ บช.ก. (ในสังกัด บก.ทท.) การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 

www.policeadmission.org/Main/FrmPolIndex.aspx

 

ข่าวประกาศ
  2014-12-11

   ประกาศ ศฝร.ภ.๑ เรื่อง สอบราคาซื้อกระสุนปืนซ้อมยิงขนาด .38 นิ้ว จำนวน 42,300 นัด และกระสุนปืนซ้อมยิง ขนาด 9 มม. จำนวน 73,280 นัด (พัสดุที่ผลิตในประเทศไทย) รายละเอียดคลิกที่นี่

More...

  2014-11-18

 ประกาศจ้างเหมาก่อสร้าง (หลังที่ 2 ) 

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ พร้อมโรงจอดรถและลานซักล้าง ( หลังที่ 2 ) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคา  ราคากลาง 

More...

  2014-11-12

จ้างเหมาก่อสร้าง 

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ แบบเลขที่ ม.09/52 และต่อเติมโรงจอดรถและลานซักล้างเรือนแถวชั้นประทวน แบบเลขที่ 9047/51 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 รายละเอียดคลิกที่นี่ ขอบเขตงาน  ราคากลาง  ประกาศประกวดราคาเรือนแถว

More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

More...

  2014-10-29

More...

  2014-09-11

More...

  2014-08-27

More...

  2014-08-25

More...

  2014-08-13

More...

  2014-07-15

More...

  2014-12-08

More...

  2014-12-04

More...

  2014-12-04

More...

  2014-11-05

More...

  2014-11-05

More...

  2014-09-02

More...

Copyright © 2012 All Rights Reserved.