ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โครงสร้าง
dot
bulletรายนามผู้บังคับบัญชา/สายการบังคับบัญชา
bulletวิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ/อัตลักษณ์
bulletแผนที่การเดินทาง
bulletสหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.๑
bulletสนามยิงปืน
bulletศปก.ศฝร.ภ.๑
dot
ฝ่ายอำนวยการ
dot
bulletฝ่ายอำนวยการ
bulletฝ่ายอำนวยการ ๑
bulletฝ่ายอำนวยการ ๒
bulletฝ่ายอำนวยการ ๓
dot
ฝ่ายบริการการศึกษา
dot
bulletฝ่ายบริการการศึกษา
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๑
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๒
bulletฝ่ายบริการการศึกษา ๓
dot
ฝ่ายปกครองและการฝึก
dot
bulletฝ่ายปกครองและการฝึก
bulletกองร้อยที่ ๑
bulletกองร้อยที่ ๒
bulletกองร้อยที่ ๓
dot
กลุ่มงานอาจารย์
dot
bulletกลุ่มงานอาจารย์
bulletงานวิจัยและบทความทางวิชาการ
dot
โครงการ
dot
bulletโครงการทั้งหมดของ ศฝร.ภ.๑
dot
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
dot
bulletสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
bulletตำรวจภูธรภาค ๑
bulletศฝร.ภ.๒
bulletศฝร.ภ.๓
bulletศฝร.ภ.๔
bulletศฝร.ภ.๕
bulletศฝร.ภ.๖
bulletศฝร.ภ.๗
bulletศฝร.ภ.๘
bulletศฝร.ภ.๙
bulletศฝร.ศชต.
bulletกองการสอบ
dot
Download
dot
bulletรายงานวิจัย
bulletProgram น่าสนใจ
dot
แบบทดสอบก่อนเรียน(ทดสอบ)
dot
bulletแบบทดสอบทั่วไป
dot
ค้นหา

dot


Facebookยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๑

 

       

 

 พลตำรวจตรี สุพจน์  เกษมชัยนันท์

ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

 

 Update

Download ไฟล์เอกสาร มาตราฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มงานอาจารย์ 

คะแนนสอบ นสต. เทอมที่ 1 ห้องเรียนที่ >>>1 >>>2 >>>3

รายงานประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (SAR)

  กำหนดการเยี่ยม นสต.รุ่น 4 ท่านสามารถ ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook ศฝร.ภ.1

สมัครสมาชิก คลิก

  E-Book

 unit1.rar  unit2.rar  unit3.rar  unit4.rar  unit5.rar  unit6.rar  unit7.rar

   ยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1

 


  

 

อัตลักษณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑

"สร้างสายตรวจมืออาชีพ"  

   

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ


 

 

 


 


 

  ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.๑ โปรดทราบ

 แบบฟอร์มอัตรากำลังข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัด ภ.๑

 - การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ,

การใช้หมวกของข้าราชการตำรวจสำหรับประกอบเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ๊ตคอพับกากี

 - ดาว์โหลด ฟร้อนมาตราฐานราชการไทย <<<  คลิกที่นี่  >>>   

  มาชมคลิปวีดีโอ การยิงปืน ณ สนามยิงปืนยาว ศฝร.ภ.๑ ระหว่างวันที่ ๓ ถึง ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ 

   - ไฟล์แบบประเมิน   ตัวอย่างไฟล์ประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ ๑ เม.ย ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๕ นี้ 

 แผนผังแสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการทำความสะอาดแต่ละงาน

  ภาพเก่าเล่าใหม่ (ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘)   

- การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย และตัวอย่างการพิมพ์ <<< คลิกเพื่อ >>> ดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์ 

- ภาพวิวสวย ๆ จาก ศฝร.ภ.๑ Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
ที่อยู่   เลขที่ 5 หมู่ 2 ตำบล หนองยาว   อำเภอ เมือง
จังหวัด สระบุรี     รหัสไปรษณีย์ 18000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร   036 225 225